stk_alapkeepOd 1.1.2003 vstupoval do platnosti zákon NR SR č. 285/1995 Z.z. o rastlinno – lekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. a Výnos MP SR č. 3322/1/2001-100 z 21.1.2002 o zabezpečení výkonu pravidelných kontrol postrekovačov.
OLIVEX spol. s r.o. od 1.1.2003 zriaduje mobilné kontrolné pracovisko pre kontrolu postrekovačov , ako autorizovaná osoba: Jozef Kovács, tel.: 0903/ 574 853

V roku 2002 sme získali Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska na výkon pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, podľa zákona č.285/1995 Zb.v znení zákona č.471/2001 Zb.z., ktorý nám vydal Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke.

Technická kontrola priamo u zákazníka.

Testovanie zabezpečujeme prostredníctvom mobilného testovacieho zariadenia firmy Hardi Spray scanner, ktorý nám vzhľadom na mobilitu umožňuje, že sme schopní príjsť priamo k zákazníkovi.

K testovaniu postrekovača je potrebné:
  • umytý a vypláchnutý postrekovač
  • všetky súčasti postrekovača
  • kompletná dostupná technická dokumentácia

Kontakt: Jozef Kovács,
Tel: +421 903 574 853,
E-mail: olivex@olivex.sk

dsc_0124_resizedsc_0128_resize dsc_0130_resize_0 dsc_0131_resize dsc_0135_resize dsc_0136_resize dsc_0139_resize