Spoločnosť OLIVEX spol. s r. o. ako odborný zástupca spoločnosti RIEDER BETON spol. s r. o. poskytuje komplexný informačný a predajný servis pre záujemcov pre tento jedinečný a prepracovaný systém RIEDER- BLOC. Na Vaše požiadanie Vám zašleme obrazový katalóg a vykonáme u Vás osobnú obhliadku priestoru zabezpečíme statické a konštrukčné vyhotovenie diela. Akékoľvek dotazy ohľadne technických, možností, ekonomických a výkonových parametrov a financovania toho jedinečného systému Vám odpovie: Dr. Pavel Gallo – tel: +421/ 903 497 594

Stiahnite si Dokument: Ponuka RIEDER

Pozrite si KATALÓG RIEDER

Bez stavebného povolenia a bez základu!!!

rieder 1

rieder 2


V priemyslu sa stále viac presadzujú mobilné a betónové stavby. Jednak preto, aby bolo možné prispôsobovať požiadavkam stále sa meniacich prevozných postupov a prúdov materiálu, jednak preto, že sa s mobilným stavebným systémom cenný podnikateľský kapitál navždy „nezabetonuje“.

Betónový stavebný systém bez použitia mokrého procesu zodpovedá najvyšším nárokom na stavebné betónové konštrukcie. Široká paleta výrobkov rôznych typov stavebných dielov a príslušenstiev, výpočtové diagramy a modely – to všetko umožňuje rozmanité usporiadanie nosných konštrukcií segmentovým spôsobom zastavenia. Krátka doba montáže, stavania a rozširovania bez prerušenia prevozu, zmeniteľnosť stavieb, vysoké nároky na kvalitu a vzhľad, možnosť vlastného usporiadania.

prefabrikovane-skelety

 

Referencie:

AGRA-CAK s.r.o.