Naše dlhoročné praktické skúsenosti Vám pomôžu minimalizovať náklady na dopravu tovarov a materiálu. Postavíme Vám vozidlo s nadstavbou ktoré bude presne vystihovať Vaše prepravné potreby a zabezpečí ekonomickú rentabilitu dopravných procesov.

Priame odpovede na Vaše otázky dostanete u Dr. Pavel Gallo
Tel.:
+421 903 497 594      Email: gpmonti46@gpmonti.com


V segmente uspokojenia prepravných požiadaviek v poľnohospodárskom sektore ponúkame:

Prepravníky voľne ložených kŕmnych zmesí a ostatných poľnohospodárskych komodít.

naklauto_2

Tandemová súprava na prepravu kŕmnych zmesí s pneumatickým vyprázdňovaním s objemom 40m³.

 

naklauto_3

Otvorená veľkoobjemová 65 m³ sklápacia súprava modifikovaná na prepravu paletového tovaru.

Veľkoobjemová súprava 65 m³ na voľne ložené komodity s pneumatickým vyprázdňovaním.


V komunálnej oblasti v stavebníctve i v poľnohospodárstve ponúkame výrobky poskytujúce flexibilné a efektívne využitie automobilových podvozkov.

naklauto_4

Špeciálna výmenná netlaková cisterna s objemom 14m³. Rýchla výmena nadstavby umožňuje montáž sklápacej nadstavby, plošín s hydraulickými rukami, veľkoobjemových nadstavieb pre zber sena, balíkov slamy a pod.

Špeciálna kombinovaná vysokotlaková a sacia a vysokotlaková cisterna s motorom SUBARU o objeme 1 m³ čistej tlakovej kvapaliny a 8 m³ kontaminovaného vyčerpaného sedimentu. Pohľad na motorovú jednotku SUBARU vysokotlakové čerpadlo.

Špeciálna kombinovaná vysokotlaková a sacia cisterna o objeme 1 m³ čistej tlakovej kvapaliny a 8 m³ kontaminovaného vyčerpaného sedimentu. Pohľad zozadu s výpustnými otvormi a vysokotlakovým navíjacím bubnom.


V našej ponuke sú hákové a ramenové manipulátory a podľa požiadania aj v úprave pre použitie v systéme ACTS

naklauto_5

V poľnohospodárskom sektore majú široké využitie nosiče kontajnerov s traktorovými ťahačmi o výkone 30 kW až do 350 kW.

Špeciálny ťažký nosič kontajnerov o nosnosti 22 ton.


V našej ponuke sú vynikajúce

V tejto ponuke nájdete všetko pre kvalitnú, bezpečnú a efektívnu manipuláciu s bremenami, sypkým aj tekutým materiálom, s komoditami v poľnohospodárstve.
Naše stroje sú želanými pomocníkmi v komunálnej sfére a nájdu si i plné využitie v stavebníctve.

Teleskopický kĺbový manipulátor s nosnosťou od 800 kg do 2,950 kg a výškou zdvihu 3,753 mm je výrazným pomocníkom pri poľnohospodárskych činnostiach.

Široká ponuka prídavných zariadení, prepracovaný a dostatočný hydraulický výkon umožňuje variabilné použitie pri údržbe trávnatých plôch, sadov, viníc , okrasných plotov a pod.

Manipulátory GIANT sú neoceniteľným pomocníkom pri práci s ťažkými stavebnými prvkami.


Priame odpovede na Vaše otázky dostanete u Dr. Pavel Gallo
Tel.:
+421 903 497 594      Email: gpmonti46@gpmonti.com