Nový plán rozvoja elektromobility v SR

NOVEMBER 27, 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky konečne predložilo návrh nového plánu na podporu elektromobility na Slovensku. Obsahuje 16 opatrení a nesie názov “Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike“. Čoho všetkého sa môžeme dočkať?

Priame dotácie na e-autá

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) chce nadviazať na prvý projekt pre priamu finančnú podporu nákupu elektrických a plug-in hybridných automobilov. To znamená, že by sme sa mali dočkať finančných dotácií. Projekt priamej podpory by sa mal realizovať v rokoch 2019 až 2020. Dotácie by sa mali po novom vzťahovať aj na vozidlá kategórie L7e, t.j. malé metské 4-kolesové vozidlá, tzv. “ťažké štvorkolky”.

Podpora nabíjacej infraštruktúry

Dotačný program sa bude vzťahovať aj na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu nabíjacích staníc. Jeho cieľom je rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre nabíjateľné vozidlá v potrebnej miere. Priama finančná podpora nabíjačiek má do roku 2020 prispieť k ich zoštvornásobeniu (aktuálne 192).

Budovanie nabíjačiek pri výstavbe parkovacích miest

V rámci výstavby nových nebytových budov či pri ich významnej rekonštrukcii sa uvažuje o povinnom budovaní nabíjacích staníc (najmenej jednej) v rámci príslušných parkovísk, a to za predpokladu, že k budove prislúcha viac ako 10 parkovacích miest. Zároveň sa počíta so zabezpečením trubkových rozvodov pre neskoršiu inštaláciu nabíjacích bodov, a to pre aspoň 1 z 5 parkovacích miest za predom stanovených predpokladov.

Budovanie nabíjačiek na parkoviskách štátnych inštitúcií

Nabíjacie stanice by mali byť dostupné aj na parkoviskách úradov štátnej správy, a to za predpokladu, že úrad disponuje verejnými parkovacími miestami.

Špeciálne “zelené” ŠPZ

Elektromobily a plug-in hybridy by mali dostať špeciálne štátne poznávacie značky (ŠPZ). Ich cieľom je odlíšenie spomínaného typu vozidiel, aby mohli ich majitelia využívať rôzne výhody. A to napríklad využívanie jazdných pruhov pre MHD, čím sa vodiči vyhnú dopravným zápcham.

Návrh farebne odlíšenej ŠPZ pre elektrické vozidlá. Zdroj: MH SR

Podpora výroby batérií v SR

Slovenský a európsky priemysel chce byť konkurencieschopný aj v oblasti vývoja a výroby batérií do elektromobilov a energetických úložísk. Z tohto dôvodu vznikla Európska aliancia pre batérie, ako aj Slovenská aliancia pre batérie, ktorá je jej súčasťou. Členom slovenskej aliancie je aj MH SR, ktoré ju zahrnulo do svojho akčného plánu.

Informačná kampaň

Kompetentní taktiež pochopili, že bez osvety v oblasti elektromobility sa príliš ďaleko neposunieme. Elektromobilitu sa chystá rezort propagovať prostredníctvom rôznych podujatí, ale aj vlastného informačného webu. Ten má obsahovať komplexné spotrebiteľské informácie a databázu nabíjacích staníc na Slovensku.

Zrýchlený odpis elektromobilov

Elektromobily by sa mali taktiež dočkať zvýhodneného odpisovania, a to “zavedením novej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky alebo zavedením zrýchleného odpisovania iba pre elektromobily zaradené do odpisovej skupiny 1.”

Ďalšie opatrenia:

  • Maximálne zníženie daní a poplatkov spojených s prevádzkou elektrického automobilu.
  • Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel.
  • Podpora vytvárania nízkoemisných zón a súvisiace zvýhodnenie “zelených” služieb – napr. sprístupnenie pre taxi služby či dodávateľov jazdiacich na elektrických vozidlách.
  • Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry.
  • Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel.

 

Zdroj: TESLA magazin, titulná fotografia: MH SR