MAREC 13, 2019

Vláda dnes schválila “Akčný plán podpory elektromobility v SR”

Po viac ako 8 mesiacoch od ukončenia prvého dotačného programu na podporu slovenskej elektromobility bol schválený jeho nasledovník “Akčný plán podpory elektromobility v SR“. A to už definitívne vládnym kabinetom.

Podľa HN obsahuje schválený podporný program 15 opatrení. Prvotný návrh pritom obsahoval 16 opatrení. Aktuálne nepoznáme detaily schváleného plánu. V rámci neho mohlo byť zakomponovaných až 47 pripomienok z decembrového medzirezortného pripomienkového konania.

Pôvodný návrh akčného plánu podpory elektromobility na Slovensku obsahoval napríklad nasledujúce opatrenia:

 • Priame dotácie na e-autá.
 • Podporu nabíjacej infraštruktúry.
 • Špeciálne “zelené” ŠPZ.
 • Podporu výroby batérií v SR.
 • Informačnú kampaň.
 • Zrýchlený odpis elektromobilov.
 • Maximálne zníženie daní a poplatkov spojených s prevádzkou elektrického automobilu.
 • Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel.
 • Podporu vytvárania nízkoemisných zón a súvisiace zvýhodnenie “zelených” služieb – napr. sprístupnenie pre taxi služby či dodávateľov jazdiacich na elektrických vozidlách.
 • Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry.
 • Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), v ktorého kompetencii je oblasť elektromobility, spolupracovalo na tomto návrhu s pracovnou skupinou zloženou napríklad zo zástupcov distribučných sietí, Zväzu automobilového priemyslu SR či Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA), ako aj príslušnými rezortmi a orgánmi štátnej správy.

SEVA potvrdila dotácie

A práve SEVA aktuálne potvrdila schválenie niektorých konkrétnych opatrení. “V rýchlom čase sa môžeme určite tešiť na obnovenie dotácií na nákup elektromobilov a na podporu výstavby nabíjacej infraštruktúry (najmä v mestách),” uvádza na svojej FB stránke SEVA.

Opäť tak bude možné požiadať o príspevok na nákup elektrických vozidiel. Detaily podmienok však zatiaľ nepoznáme. V rámcu prvého programu boli poskytované dotácie vo výške 5 000 € (elektromobil), resp. 3 000 € (plug-in hybrid).

 

Zdroj: TESLA magazin
Zdroj titulnej fotografie: BMW