Stavebné prvky Rieder-Bloc system

Rieder-Bloc (dříve Quickbloc)  chytrý betonový stavebnicový systém.

V průmyslu a podnikání se stále více prosazují mobilní a měnitelné betonové stavby. Jednak proto, aby je bylo možno přizpůsobovat požadavkům stále se měnících provozních postupů a proudů materiálů, jednak proto, že se s mobilním stavebním systémem cenný podnikatelský kapitál jednou provždy „nezabetonuje”.

Betonový stavební systém bez použití mokrého procesu odpovídá nejvyšším nárokům na betonové konstrukce staveb. Široká paleta výrobků různých typů stavebních dílců a příslušenství, výpočtové diagramy a modely – to vše umožňuje rozmanité uspořádání nosných konstrukcí segmentovým způsobem zastavění. Krátká doba montáže, stavění a rozšiřování bez přerušení provozu, změnitelnost staveb, vysoké nároky na kvalitu a vzhled, možnost vlastního uspořádání.

Kontaktná osoba: Dr. Pavel Gallo, +421 903 497 594

prefabrikovane-skelety