Slávnostné predstavenie multifunkčného stroja TRUXOR.

Pozývame Vás na predstavenie obojživelného multifunkčného stroja TRUXOR

truxor akcia

Kedy:  8.novembra 2013;

Čas:  otvorenie akcie 10,00 hod. – ukončenie 12,30 hod;

Kde:    Areál spoločnosti OLIVEX spol s r.o. na Ádorskej ulici č.48 v Dunajskej Strede

 

Pre úspešný priebeh akcie Vás žiadame o potvrdenie Vašej účasti:

Telefonicky: 0903/497 594,

E-mailom: olivex@olivex.sk