Stavebné prvky Archive

Blokový systém RIEDER;

Tu nájdete základné informácie o chytrom betónovom stavebnicovom systéme RIEDER-BLOC; Stiahnite si Dokument: OTP RIEDER -stavebnicový systém;BLOC_olivex-1   Referencie: AGRA-CAK s.r.o.

Obchodná návšteva RIEDER Jihlava

Majiteľ spoločnosti Olivex pán Oliver Kantor a pán Dr.Gallo navštívili dňa 19. novembra 2015 výrobný závod RIEDER v Jihlave. Cieľom obchodnej cesty bolo prejednanie obchodnej politiky na rok 2016 a zoznámenie sa z kompletným výrobným postupom poduktov vyrábaných firmou RIEDER. Záverom bola dohodnutá súčinnosť zo zástupcom firmy pánom Škodom na zákazkách realizovaných na Slovensku.

Stavebné prvky Rieder-Bloc system

Rieder-Bloc (dříve Quickbloc)  chytrý betonový stavebnicový systém. V průmyslu a podnikání se stále více prosazují mobilní a měnitelné betonové stavby. Jednak proto, aby je bylo možno přizpůsobovat požadavkům stále se měnících provozních postupů a proudů materiálů, jednak proto, že se s mobilním stavebním systémem cenný podnikatelský kapitál jednou provždy „nezabetonuje”. Betonový stavební systém bez použití