Oheň býva dobrým sluhom, ale zlým pánom V dnešnej dobe sa čoraz viacej používa veľké množstvo potencionálnych materiálov a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom a príčinou požiaru a tým ohrozenie životov ľudí, alebo vzniku veľkých a v mnohých prípadoch u nenahraditeľných škôd. Naša spoločnosť Vám ponúka k ochrane vášho majetku pred požiarom “Špeciálny automatický